اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1129
تعداد پذیرش 190
تعداد پذیرش بدون داوری 3
تعداد عدم پذیرش 2
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 37
تعداد مقالات 303
تعداد مشاهده مقاله 468630
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 332287
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 9 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 85 روز
متوسط زمان داوری 21 روز
متوسط زمان پذیرش 277 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 169 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 19 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 1 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 64 روز
درصد پذیرش 17 %