فصلنامه جغرافیا  و مطالعات محیطی، نشریه‌ای جغرافیایی است که پذیرای مقالات کلیه گرایش‌های جغرافیا و با محوریت گرایش‌های برنامه‌ریزی شهری و روستایی می‌باشد. هدف این مجله فراهم کردن فضایی برای پژوهشگران و دانشگاهیان جهت مشارکت، ارتقاء، به اشتراک گذاری و بحث در مورد موضوعات و تحولات جدید در زمینه های مختلف جغرافیا است. مجله در موضوعات آمایش سرزمین، تاب آوری، توسعه پایدار شهری و روستایی. تجدید حیات شهری و برنامه ریزی مسکن، شهرسازی، مطالعات منطقه‌ای، مدیریت شهری؛ بازآفرینی شهری؛ مهاجرت؛ سیاست شهری؛ نظریه‌های شهری؛ حکمروایی شهری؛ شهر هوشمند؛ گردشگری، مخاطرات محیطی، زیست محیطی و سایر موضوعات مرتبط با جغرافیا پذیرای مقالات محققان می‌باشد. در این نشریه مقالات، پس از دریافت آنلاین، مورد بررسی، داوری مشارکتی و پس از پذیرش، چاپ می‌شوند و بلافاصله پس از انتشار به صورت دائم و آنلاین در دسترس پژوهشگران قرار خواهد گرفت. این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام  (ISC) و پایگاه‌هایی نظیر ، Noormags، Magiran، SID  و Google Scholar  و پورتال جامع علوم انسانی نمایه شده است. این نشریه آماده دریافت و بررسی مقالات ارزنده حاصل از پژوهش‌های کیفی و کمی پژوهشگران و استادان این حوزه می‌باشد و مقالات را پس از داوری‌های مشارکتی و اخذ پذیرش به چاپ می‌رساند. داوری مقالات در این مجله به صورت دوسوکور می‌باشد و دسترسی به مقالات این مجله آزاد است.

 

با عنایت به تأکید معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه‌ آزاد اسلامی به اهمیت استفاده از علوم انسانی اسلامی و دربردارنده نفوذ اصول حکمت اسلامی در سایر علوم، و با توجه به لزوم چاپ یک مقاله با موضوع حکمی سازی (حکمت اسلامی) در هر شماره از مجله در راستای سند تحول و تعالی دانشگاه آزاد اسلامی، چنانچه نویسندگان مقالات خود را در موضوعات زیر ارسال نمایند، در اولویت داوری قرار می‌گیرند.

 

حکمی‌سازی و تاب آوری

توسعه پایدار شهری و روستایی در پرتو حکمت اسلامی

تجدید حیات شهری و برنامه ریزی مسکن با نگاهی به آموزه‌های حکمت اسلامی

شهرسازی و حکمتت اسلامی

مدیریت شهری با تاکید بر حکمت اسلامی

بازآفرینی شهری بر پایه مولفه‌های حکمت اسلامی

حکمت اسلامی و مهاجرت

سیاست شهری از نظر آموزه‌های حکمت اسلامی

نظریه‌های شهری با نگاهی به حکمت اسلامی

حکمروایی شهری و حکمت اسلامی

طراحی شهری در پرتو آموزه‌‌های حکمت اسلامی

حکمی‌سازی دینی و شهر هوشمند

محیط زیست و حکمت اسلامی