دوره و شماره: دوره 4، شماره 16، زمستان 1394، صفحه 1-130 
2. کارکرد پل به عنوان فضای شهری

صفحه 23-34

الهام ناظمی؛ فرح حبیب؛ حمید ماجدی


4. شناخت فضاهای مستعد اکوتوریسم در شهرستان بروجرد و تعیین راهبردهای توسعه آن

صفحه 49-64

مریم بیرانوندزاده؛ مهناز حیدری؛ اکبر سلطانزاده؛ نسرین میرزا محمدی


7. بررسی و اولویت بندی شهرستان های استان اردبیل از لحاظ زیرساخت ها و جاذبه های گردشگری

صفحه 93-104

عطا غفاری گیلانده؛ ابراهیم فیروزی مجنده؛ سید میلاد حسینی؛ امیررضا خاوریان گرمسیر