مقاله پژوهشی
پهنه‌بندی توانمندی‌های استان قزوین به‌منظور کشت انگور

صیاد اصغری سرسکانرود؛ مهدی بلواسی؛ بتول زینالی؛ سعیده صاحبی وایقان

دوره 2، شماره 8 ، اسفند 1392، صفحه 7-18

چکیده
  امروزه کشاورزی یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور به شمار می‌آید به‌طوری‌که می‌توان گفت رشد اقتصادی کشور بدون رشد کشاورزی امکان‌پذیر نیست. استان قزوین به لحاظ شرایط محیطی و اقلیمی یکی از قطب‌های اصلی تولید انگور در کشور محسوب می‌شود. بر این اساس در مطالعه حاضر جهت شناخت توانمندی‌های اقلیمی این استان در کشت و تولید انگور با ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
توسعه گردشگری فرهنگی-تاریخی در شهرستان ری؛ پتانسیل‌ها، موانع و راهکارها

عباس امینی؛ سارا یوسفیان

دوره 2، شماره 8 ، اسفند 1392، صفحه 19-34

چکیده
  سرزمین ری با وجود تاریخ کهن و داشته‌های فرهنگی غنی، بدلیل مجاورت با تهران و گسترش بی‌رویه آن در دهه‌های اخیر و در سایه مدرنیته حاکم بر آن، نه تنها شهرت و نمود جغرافیایی خود را از دست داده، بلکه شکوه و آوازۀ فرهنگی و تاریخی‌اش نیز به فراموشی سپرده شده است. به علاوه این همسایگی مخاطره‌های زیست‌محیطی و معضلات اجتماعی جدی‌ای برای آن ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تعیین اولویتهای سرمایه‌گذاری صنعتی با استفاده از روشهای تاپسیس و تاکسونومی (مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی)

محمد نقیبی؛ سید فخرالدین فخرحسینی

دوره 2، شماره 8 ، اسفند 1392، صفحه 35-52

چکیده
  از آنجایکه کشور ما دارای شرایط غیر همگن و امکانات طبیعی متنوع، نیازمند برنامه‌ریزی منطقه‌ای بویژه برای مناطق همگن می‌باشد‌. سیاست‌گذاری صنعتی منطقه‌ای، موضوعی است که با وجود تغییر و تحول در نظام اجرایی آن، طی دهه‌های گذشته، هنوز هم به عنوان مبنای شناخت توانمندی‌ها و اتخاذ استراتژی توسعه هماهنگ با آن، امری ضروری است. تحقیق حاضر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل ابعاد کمی دسترسی به تسهیلات شهری با استفاده از منطق فازی (نمونه موردی بافت قدیم، جدید، حاشیه شهر مشهد)

غلامعلی خمر؛ سمیه رنجبر بینوا

دوره 2، شماره 8 ، اسفند 1392، صفحه 53-64

چکیده
  فضای عمومی از جمله مکانهای ساخته شده توسط بشر است که نقش حیاتی آن از دید همگان پنهان نمی‌باشد. قلمرو عمومی نقطه تصادف و تعارض عرصه حکومتی و عرصه شهروندی است. بنا بر‌این همان اندازه که حکومتگران برای اشغال آن تلاش می‌کنند، مردم نیز تلقی و خواست‌های خود را در‌این قلمرو پی گیری می‌کنند. درک مردم از شهر و فضاهای عمومی (قلمرو عمومی) حائز ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی نقش کشاورزی در پایداری جمعیت روستایی (مورد مطالعه: بخش دهدز؛ شهرستان ایذه)

هدایت الله نوری؛ حجت اله صادقی؛ هادی راستی؛ هدایت الله درویشی

دوره 2، شماره 8 ، اسفند 1392، صفحه 65-78

چکیده
  کشاورزی ازجمله بخش‌های مهم اقتصاد روستایی است. به‌گونه‌ای که این بخش، تأثیرات فراوانی بر روی وضعیت اقتصادی و فعالیت‌های دیگر روستایی دارد. کشاورزی در صورت وجود شرایط مناسب، از عوامل تثبیت جمعیت، جلوگیری از مهاجرت و همچنین از ارکان مهم در راستای توسعه پایدار روستایی به شمار می‌رود. هدف این پژوهش بررسی نقش و تأثیرگذاری کشاورزی در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
توان سنجی اکولوژیکی و برنامه ریزی توسعه صنعت گردشگری در استان چهارمحال و بختیاری

رامین غفاری؛ مریم موسی رضایی

دوره 2، شماره 8 ، اسفند 1392، صفحه 79-98

چکیده
  بر این مبنا در مقاله‌ی فرارو با بهره‌گیری از مدل اکولوژیکی توریسم و استعانت از مطالعات کتابخانه‌ای- اسنادی و پیمایشی؛ نخست توان اکولوژیکی پهنه‌ی جغرافیایی استان چهارمحال و بختیاری در محیط GIS مشخص شده، سپس میزان تطبیق کانونهای گردشگری موجود و ثبت شده در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با بستر مکانی استقرار هر یک به لحاظ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
الگوی توزیع فضایی جمعیت در نظام شهری استان فارس (1390-1355)

فضل اله کریمی قطب آبادی؛ حسن بیک محمدی

دوره 2، شماره 8 ، اسفند 1392، صفحه 99-114

چکیده
  نظام‌های سکونتگاه‌های شهری در بلند مدت تبعیت از انتظام فضایی سلسله مراتب گونه دارد. روند رو به رشد شهرنشینی در دهه‌های اخیر، مطالعه را درساختار فضایی شهرها الزامی نموده است. در این راستا، بررسی الگوی نظام شهرنشینی و نحوه توزیع اندازه جمعیت سکونتگاههای شهری یک ضرورت تلقی می‌شود. هدف از این مقاله بررسی و تحلیل نظام شهری استان فارس ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تحلیلی – تطبیقی نمادهای هویت بخش شهری (مطالعه موردی: شهر اصفهان)

رضا مختاری ملک آبادی

دوره 2، شماره 8 ، اسفند 1392، صفحه 115-136

چکیده
  شهر مفهومی مدنی دارد و ساخت مدنیت و الگوهای توسعه شهری نیازمند رجوع به منابع دینی، نظریه پردازی، الهام از گذشته و داشتن پیشینه‌ی تاریخی و متناسب‌سازی آن با نیازهای پیچیده و گوناگون انسان معاصر است.هویت در شهر به واسطه‌ی ایجاد و تداعی «خاطرات عمومی» در شهروندان، تعلق خاطر و وابستگی را نزد آنان فراهم می‌نماید و شهرنشینان را ...  بیشتر