دوره و شماره: دوره 2، شماره 8، زمستان 1392، صفحه 1-138 
1. پهنه‌بندی توانمندی‌های استان قزوین به‌منظور کشت انگور

صفحه 7-18

صیاد اصغری سرسکانرود؛ مهدی بلواسی؛ بتول زینالی؛ سعیده صاحبی وایقان


5. بررسی نقش کشاورزی در پایداری جمعیت روستایی (مورد مطالعه: بخش دهدز؛ شهرستان ایذه)

صفحه 65-78

هدایت الله نوری؛ حجت اله صادقی؛ هادی راستی؛ هدایت الله درویشی