موضوعات = محیط زیست
تعداد مقالات: 7
1. پیامدهای اجتماعی سیلاب خوزستان با تاکید بر رفاه اجتماعی

دوره 9، شماره 35، پاییز 1399، صفحه 61-76

اعظم عبدالهی بروجنی؛ اصغر محمدی؛ مهرداد نوابخش


2. پایش مکانی – زمانی شبکه سبز اکولوژیک شهر کرج از منظر اکولوژی سیمای سرزمین

دوره 6، شماره 24، زمستان 1396، صفحه 65-74

یحیی چهرآذر؛ حمید رضا جعقری؛ فائزه چهرآذر


4. ارزیابی وضعیت شاخص های سلامت در شهرستان های استان ایلام

دوره 6، شماره 21، بهار 1396، صفحه 75-90

سعید ملکی؛ علیرضا پرویزیان؛ مهدی علیزاده؛ هاجر احمدی


5. ارزیابی تاثیر صنایع آلاینده بر میزان فلزات سنگین در خاکهای اطراف آن (مطالعه موردی: کارخانه سیمان ایلام)

دوره 5، شماره 19، پاییز 1395، صفحه 89-100

بتول نوروزی؛ نورالدین رستمی؛ محسن توکلی؛ محمود رستمی نیا


7. برنامه‌ریزی راهبردی مدیریت دفن زباله‌های شهری (مورد مطالعه: شهر میاندوآب)

دوره 4، شماره 15، پاییز 1394، صفحه 49-62

نوبخت سبحانی؛ سمیه محمدی حمیدی؛ مجید اکبری؛ مریم بیرانوندزاده