موضوعات = اقلیم شناسی
تعداد مقالات: 6
1. مدلسازی بار برف ویخ جهت طراحی خطوط انتقال نیرو (مطالعه موردی: بلده نور)

دوره 8، شماره 32، زمستان 1398، صفحه 67-80

غلامعلی احمدی؛ غلامرضا جانباز قبادی؛ صدرالدین متولی؛ شهریار خالدی


3. بررسی ارتباط الگوهای پیوند از دور اقیانوس اطلس شمالی و میانگین حوضه دریای مازندران

دوره 5، شماره 20، زمستان 1395، صفحه 139-147

امیر گندمکار؛ ایرج حیدری؛ محسن باقری


4. شناسایی نقش الگوهای پیوند از دور بر دمای استان کردستان

دوره 5، شماره 18، تابستان 1395، صفحه 117-134

محمد دارند؛ هایده رحمانی


5. تحلیل آماری و سینوپتیکی توفان های تندری استان کهگیلویه و بویر احمد

دوره 5، شماره 18، تابستان 1395، صفحه 135-151

حسن لشکری؛ زهرا یارمرادی؛ حسن موسوی


6. تحلیل زمانی‌ مکانی روند شمار روزهای تندری در ایران زمین

دوره 4، شماره 15، پاییز 1394، صفحه 35-48

محمد دارند؛ مهتاب نریمانی؛ ژیلا شریعتی؛ شرمین نامداری