موضوعات = برنامه ریزی شهری
تعداد مقالات: 121
51. شبیه سازی رشد و توسعه کالبدی شهرها با بکارگیری مدل سلول‌های خودکار فازی(FCA) مطالعه موردی: شهر اهواز

دوره 7، شماره 27، پاییز 1397، صفحه 77-92

سعید زنگنه شهرکی؛ مرتضی امیدی پور؛ یوسف تازش؛ آتنا معین مهر


53. نقش سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار محله‌ای(مطالعه موردی شهر ایذه)

دوره 7، شماره 27، پاییز 1397، صفحه 123-138

نفیسه مرصوصی؛ نیلوفر آذربرزین


54. شناسایی و ریزپهنه‌بندی کانون های سرقت مسلحانه در سطح شهر اهواز

دوره 7، شماره 26، تابستان 1397، صفحه 7-16

مریم آزادبخت؛ ناهید سجادیان؛ مرتضی نعمتی؛ علی شجاعیان


55. تحلیل فضایی عدالت اجتماعی در مناطق شهری (مطالعه موردی مناطق شهر اصفهان)

دوره 7، شماره 26، تابستان 1397، صفحه 17-28

فرشاد طهماسبی زاده؛ احمد خادم الحسینی


56. واکاوی نقش سرمایه روانشناختی در توانمندسازی ساکنان سکونتگاههای غیر رسمی (نمونه موردی: شهر رشت)

دوره 7، شماره 26، تابستان 1397، صفحه 29-44

احمد پوراحمد؛ مریم جعفری؛ حمید رخساری؛ امیر رنجبری


59. تحلیل پراکنش فضایی احساس امنیت شهروندی در استان هرمزگان

دوره 7، شماره 26، تابستان 1397، صفحه 105-118

لعیا جلیلیان؛ ایمان چقاجردی


60. شهرنشینی و رضایت شهروندان از عملکرد مدیریت شهری و شهرداری در منطقه 2 شهرداری تهران

دوره 7، شماره 25، بهار 1397، صفحه 7-20

امین صفدری مولان؛ مهناز حسینی سیاه گلی؛ نیلوفر آذربرزین


61. مقایسه عملکرد شبکه عصبی و رگرسیون چند متغیره در تخمین قیمت مسکن (مطالعه موردی: شهر اهواز)

دوره 7، شماره 25، بهار 1397، صفحه 33-42

سعید امانپور؛ اسماعیل سلیمانی راد؛ لیلا کشتکار؛ صادق مختاری


62. سطح بندی شهرستان های استان آذربایجان شرقی از لحاظ شاخص های توسعه فرهنگی

دوره 7، شماره 25، بهار 1397، صفحه 43-56

میرنجف موسوی؛ ابراهیم معمری؛ مهدی خداداد


64. بررسی علل شکل‌گیری اسکان غیررسمی (مطالعه موردی: محله کوی زینبیه شهر پاکدشت)

دوره 7، شماره 25، بهار 1397، صفحه 73-86

حسین حاتمی نژاد؛ محمد حسین موسوی؛ محمد حاجیان حسین آبادی؛ محمد رضا زرافشان؛ وحید یوسفی


66. مکان‌یابی بهینه جایگاه‌های سوخت (CNG) (مورد مطالعه: شهر زنجان)

دوره 6، شماره 24، زمستان 1396، صفحه 7-20

اکبر حسین زاده؛ منیژه احمدی؛ سمیرا مرادی مفرد؛ مریم قاسمی


67. ارزیابی وضعیت شاخص‌های اجتماعی مسکن مهر از نظر شهروندان (مطالعه مطالعه مسکن مهر شهرپرند)

دوره 6، شماره 24، زمستان 1396، صفحه 51-64

محمدتقی رضویان؛ مصطفی هرائینی؛ مهرداد بهرامی؛ پریا علیزاده


68. ارزیابی معیارهای پویایی در بازار تاریخی شهر تبریز

دوره 6، شماره 24، زمستان 1396، صفحه 75-86

هوشنگ سرور؛ امید مبارکی؛ سجاد فلاح پور


69. پهنه بندی عدالت فضایی در برخورداری از کاربری های خدمات شهری در نواحی شهر قزوین با استفاده از GIS و زمین آمار

دوره 6، شماره 24، زمستان 1396، صفحه 87-104

سعید امانپور؛ علی شجاعیان؛ نورا عبیات؛ نگار رحیم پور


71. ساماندهی توزیع فضایی (کالبدی) مراکز اسکان موقت در مدیریت بحران (مطالعه موردی: منطقه 7 تهران)

دوره 6، شماره 23، پاییز 1396، صفحه 7-24

سید علی علوی؛ زینب شاهرخی فر؛ علیرضا گروسی


72. ارزیابی شاخص های کیفیت زندگی در شهر هرسین

دوره 6، شماره 23، پاییز 1396، صفحه 75-88

علی شماعی؛ مهناز حسینی سیاه گلی؛ سعید حیدری نیا


73. بررسی و ارزیابی میزان آسیب‌پذیری بافت فرسوده شهر ایلام در برابر زلزله

دوره 6، شماره 23، پاییز 1396، صفحه 89-102

امیر محمودزاده؛ ایران غازی؛ مریم عسکری


74. ارزیابی توسعه پایدار شهری حوزه شمال شرقی کلانشهر مشهد

دوره 6، شماره 23، پاییز 1396، صفحه 103-118

سیروس شفقی؛ فاطمه وثوقی؛ سونا بیکدلی


75. بررسی نقش رنگ در منظرشهری (نمونه موردی محله خلجا اصفهان)

دوره 6، شماره 23، پاییز 1396، صفحه 119-134

فرشته احمدی؛ اکرم شیرازی؛ محسن رفیعیان