موضوعات = برنامه ریزی شهری
تعداد مقالات: 123
-74. اثر فضای شهری بر سلامت روانی- اجتماعی کودکان و نوجوانان شهر اصفهان

دوره 10، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 37-46

الهه عنایتی؛ امیر قمرانی؛ احمد عابدی


-73. بررسی چالش ناپایداری اجتماعی در اسکان غیررسمی مبتنی بر شاخص های توسعه پایدار شهری

دوره 10، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 77-94

محمدصادق طاهرطلوع دل؛ مرضیه زارع؛ سیده اشرف سادات


-72. ارزیابی و تحلیل مؤلفه های زیست پذیری مناطق هشت گانه شهر اهواز

دوره 10، شماره 1، بهار 1400، صفحه 7-20

محمد داودی؛ احمد خادم الحسینی؛ حمید صابری؛ امیر گندمکار؛ حجت مهکویی


-70. سنجش کیفیت زندگی بر اساس شاخص شکوفایی شهری در شهر اردبیل

دوره 10، شماره 1، بهار 1400، صفحه 45-60

داریوش جهانی؛ حسین نظم فر؛ محمد تقی معصومی؛ رسول صمدزاده


-69. ارزیابی خدمات شهری در مناطق ده‌گانه کلان‌شهر تبریز

دوره 10، شماره 1، بهار 1400، صفحه 79-98

شکوفه مشفقی فر؛ بختیار عزت پناه؛ میرنجف موسوی


-68. ارزیابی تناسب زمین جهت بهینه‌یابی محل دفن پسماند شهری با تاکید بر فاکتورهای طبیعی (نمونه موردی : شهر جغتای)

دوره 10، شماره 1، بهار 1400، صفحه 99-114

ابراهیم تقوی مقدم؛ زهرا پوریان؛ محمد علی زنگنه اسدی؛ ابراهیم امیری


-67. Explanation of Factors Affecting Informal Human Settlements in terms of Objective and Subjective Qualities

دوره 10، شماره 1، بهار 1400، صفحه 115-124

شیرین شاهیده؛ محمدهادی کابلی؛ فریبرز دولت آبادی؛ وحید شالی امینی


-65. تحلیلی بر گستره فضایی فقر آموزشی در شهر اردبیل

دوره 9، شماره 36، زمستان 1399، صفحه 21-38

فاضل احدی؛ حسین نظم فر؛ محمد تقی معصومی؛ اکبر آبروش


-64. تحلیل فضایی اثرات گسترش فیزیکی کلانشهرها بر روستاهای پیرامون (مطالعه موردی: کرمانشاه)

دوره 9، شماره 36، زمستان 1399، صفحه 39-52

فرشاد خسروی؛ مجید شمس؛ عباس ملک حسینی


-62. ارزیابی پس از بهره برداری مسکن مهر بهارستان، اصفهان

دوره 9، شماره 35، پاییز 1399، صفحه 7-20

محمودرضا ثقفی؛ بهاره میرزایی؛ مهشید نقیبی؛ محمد مهدی کاوه جبلی


-60. شناسایی فعالیت‏های رقابت‏ پذیر در منطقه مادرشهری اراک با رویکرد پایداری اقتصادی

دوره 9، شماره 35، پاییز 1399، صفحه 31-46

مینا افتخارنیا؛ کرامت ا... زیاری؛ مجید نادری


-58. تولید نقشه آلودگی صوتی با مدل‌سازی مکانی نقشه کاربری اراضی (مورد پژوهشی شهر یاسوج)

دوره 9، شماره 34، تابستان 1399، صفحه 7-22

علیرضا پرویزیان؛ هاجر احمدی؛ سعید امان پور؛ عبدالمطلب درخشان


-57. بررسی و طراحی شهر بیوفلیک با الهام از رودخانه شهری نمونه موردی شهر دزفول

دوره 9، شماره 34، تابستان 1399، صفحه 23-42

الیاس مودت؛ میلاد ولی پور


-50. سنجش درجه توسعه یافتگی شهرستان‌های استان اردبیل با استفاده از روش موریس و تاکسونومی عددی

دوره 9، شماره 33، بهار 1399، صفحه 7-20

صیاد ایرانی هریس؛ اسماعیل قلی نژاد؛ اسماعیل نجفی