موضوعات = برنامه ریزی شهری
تعداد مقالات: 135
2. طراحی نمودارهای مورداستفاده(use case diagram) کاربران در فرایند مقتدرسازی الکترونیکی ساکنان بافت فرسوده اصفهان

دوره 11، شماره 41، بهار 1401، صفحه 23-38

خاطره امیری؛ محمد مسعود؛ داریوش مرادی چادگانی؛ فرامرز صافی اصفهانی؛ نگین صادقی


3. تحلیل و بررسی رفتار سفر شهروندان در شهرهای میانی ایران و مقایسه آن با کشورهای پیشرفته (مطالعه موردی شهر بیرجند)

دوره 11، شماره 41، بهار 1401، صفحه 81-94

یداله غلام پور؛ کوروش افضلی؛ مرتضی عراقی؛ محمدحسن غنی فر


5. ارزیابی عوامل موثر بر زیست پذیری شهری در سکونتگاه‌های غیررسمی، مطالعه منطقه 14 شهراصفهان

دوره 10، شماره 40، زمستان 1400، صفحه 7-20

مهرداد محلوجی؛ احمد خادم الحسینی؛ حمید صابری؛ صفر قائدرحمتی


8. شناسایی پهنه‌های مستعد احداث سازه‌های بلندمرتبه با استفاده از مدل AHP و GIS (نمونه موردی: شهر گرگان)

دوره 10، شماره 40، زمستان 1400، صفحه 85-100

سیدکامبیز لطیف عقیلی؛ جعفر میرکتولی؛ غلامرضا جانبازقبادی


11. مدل ارزیابی تحقق پذیری برنامه ریزی راهبردی در شهرسازی ایران

دوره 10، شماره 39، پاییز 1400، صفحه 41-54

گشتاسب کیانی؛ کوروش افضلی


12. تدوین الگوی مشارکت پذیری الکترونیکی شهروندان در بازآفرینی بافت‌های فرسوده شهر اصفهان

دوره 10، شماره 39، پاییز 1400، صفحه 73-85

خاطره امیری؛ محمد مسعود؛ داریوش مرادی چادگانی؛ فرامرز صافی اصفهانی؛ نگین صادقی


13. اثر فضای شهری بر سلامت روانی- اجتماعی کودکان و نوجوانان شهر اصفهان

دوره 10، شماره 38، تابستان 1400، صفحه 37-46

الهه عنایتی؛ امیر قمرانی؛ احمد عابدی


14. بررسی چالش ناپایداری اجتماعی در اسکان غیررسمی مبتنی بر شاخص های توسعه پایدار شهری

دوره 10، شماره 38، تابستان 1400، صفحه 77-94

محمدصادق طاهرطلوع دل؛ مرضیه زارع؛ سیده اشرف سادات


15. ارزیابی و تحلیل مؤلفه های زیست پذیری مناطق هشت گانه شهر اهواز

دوره 10، شماره 37، بهار 1400، صفحه 7-20

محمد داودی؛ احمد خادم الحسینی؛ حمید صابری؛ امیر گندمکار؛ حجت مهکویی


17. سنجش کیفیت زندگی بر اساس شاخص شکوفایی شهری در شهر اردبیل

دوره 10، شماره 37، بهار 1400، صفحه 45-60

داریوش جهانی؛ حسین نظم فر؛ محمد تقی معصومی؛ رسول صمدزاده


18. ارزیابی خدمات شهری در مناطق ده‌گانه کلان‌شهر تبریز

دوره 10، شماره 37، بهار 1400، صفحه 79-98

شکوفه مشفقی فر؛ بختیار عزت پناه؛ میرنجف موسوی


19. ارزیابی تناسب زمین جهت بهینه‌یابی محل دفن پسماند شهری با تاکید بر فاکتورهای طبیعی (نمونه موردی : شهر جغتای)

دوره 10، شماره 37، بهار 1400، صفحه 99-114

ابراهیم تقوی مقدم؛ زهرا پوریان؛ محمد علی زنگنه اسدی؛ ابراهیم امیری


20. Explanation of Factors Affecting Informal Human Settlements in terms of Objective and Subjective Qualities

دوره 10، شماره 37، بهار 1400، صفحه 115-124

شیرین شاهیده؛ محمدهادی کابلی؛ فریبرز دولت آبادی؛ وحید شالی امینی


22. تحلیلی بر گستره فضایی فقر آموزشی در شهر اردبیل

دوره 9، شماره 36، زمستان 1399، صفحه 21-38

فاضل احدی؛ حسین نظم فر؛ محمد تقی معصومی؛ اکبر آبروش


23. تحلیل فضایی اثرات گسترش فیزیکی کلانشهرها بر روستاهای پیرامون (مطالعه موردی: کرمانشاه)

دوره 9، شماره 36، زمستان 1399، صفحه 39-52

فرشاد خسروی؛ مجید شمس؛ عباس ملک حسینی


25. ارزیابی پس از بهره برداری مسکن مهر بهارستان، اصفهان

دوره 9، شماره 35، پاییز 1399، صفحه 7-20

محمودرضا ثقفی؛ بهاره میرزایی؛ مهشید نقیبی؛ محمد مهدی کاوه جبلی