کلیدواژه‌ها = شدت بیابان‌زایی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی میزان تاثیر معیارهای اقلیم و آب در شدت بیابان‌زایی منطقه ابوغویر دهلران با استفاده از مدل IMDPA

دوره 5، شماره 20، زمستان 1395، صفحه 97-110

زاهده حیدری زادی؛ حاجی کریمی؛ سید عبدالحسین آرامی؛ فرزاد آزادنیا