کلیدواژه‌ها = آماری
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل آماری و سینوپتیکی توفان های تندری استان کهگیلویه و بویر احمد

دوره 5، شماره 18، تابستان 1395، صفحه 135-151

حسن لشکری؛ زهرا یارمرادی؛ حسن موسوی


2. تحلیل و بررسی آماری روزهای آلوده هوای مشهد(1384-1390)

دوره 5، شماره 17، بهار 1395، صفحه 127-133

طاهره سلطانی گردفرامرزی؛ امیر گندمکار؛ هوشمند عطایی؛ عباس مفیدی