کلیدواژه‌ها = الگوهای پیوند از دور
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ارتباط الگوهای پیوند از دور اقیانوس اطلس شمالی و میانگین حوضه دریای مازندران

دوره 5، شماره 20، زمستان 1395، صفحه 139-147

امیر گندمکار؛ ایرج حیدری؛ محسن باقری


2. شناسایی نقش الگوهای پیوند از دور بر دمای استان کردستان

دوره 5، شماره 18، تابستان 1395، صفحه 117-134

محمد دارند؛ هایده رحمانی