کلیدواژه‌ها = خیابان امام خمینی گلپایگان
تعداد مقالات: 1
1. امکان‌سنجی تبدیل خیابان‌های تجاری به پیاده‌راه در شهرهای کوچک، نمونه مطالعه: خیابان امام خمینی شهر گلپایگان

دوره 4، شماره 16، زمستان 1394، صفحه 79-92

محمدرضا حقی؛ حمیدرضا مصطفایی؛ حمیدرضا توسلی؛ علیرضا اختری