کلیدواژه‌ها = شاخص‌های جمعیتی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل رابطه شاخص‌های جمعیتی با توسعه یافتگی استان‌های ایران

دوره 4، شماره 16، زمستان 1394، صفحه 7-22

میرنجف موسوی؛ علی اکبر تقیلو؛ علی باقری کشکولی