کلیدواژه‌ها = مدل هلدرن
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل الگوی ناموزن توسعه شهری در منطقه 4 تهران

دوره 5، شماره 18، تابستان 1395، صفحه 75-88

حسین حاتمی نژاد؛ ابراهیم فرهادی؛ رامین قربانی


2. تحلیلی بر الگوی گسترش کالبدی فضایی شهر یاسوج

دوره 3، شماره 12، زمستان 1393، صفحه 35-44

محسن سقایی؛ سیدصادق نوروزپورمهریان؛ پریسا عباسی


3. ارزیابی توسعه کالبدی-فضایی شهر میاندواب

دوره 3، شماره 12، زمستان 1393، صفحه 75-86

محسن احدنژاد روشتی؛ سمیه محمدی حمیدی؛ سمیه علیپور؛ محمد ویسیان