کلیدواژه‌ها = ارزیابی نظریه پروگرام
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی نظریه پروگرام در چارچوب ارزشگذاری پروگرام ارگ جهان‌نمای اصفهان

دوره 3، شماره 10، تابستان 1393، صفحه 55-72

محمود محمدی؛ داریوش مرادی؛ مولود صالحی