کلیدواژه‌ها = شهر شیراز
تعداد مقالات: 2
1. تحلیلی بر توسعه الگوی پیاده‌مداری در فضاهای گردشگری شهری نمونه: بافت تاریخی- فرهنگی شیراز

دوره 4، شماره 13، بهار 1394، صفحه 53-64

رحیم حیدری چیانه؛ میثم صفرپور؛ مهدی بلواسی؛ فاطمه بلوچ امدادی


2. نقش سنجش از دور در تعیین محدوده آسایش حرارتی در مناطق شهرداری شیراز

دوره 3، شماره 10، تابستان 1393، صفحه 19-28

محمود احمدی؛ مهدی نارنگی فرد؛ محبوبه کریمی