کلیدواژه‌ها = کارآفرینی روستایی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل عوامل مؤثر در زمینه‌های توسعه کارآفرینی نواحی روستایی

دوره 4، شماره 14، تابستان 1394، صفحه 83-98

احمد تقدیسی؛ صدیقه هاشمی؛ محمد مهدی هاشمی