کلیدواژه‌ها = توزیع و تمرکز فضایی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تحلیل توسعه تسهیلات شهری از دیدگاه عدالت فضایی (مطالعه موردی شهر یاسوج)

دوره 2، شماره 6، تابستان 1392، صفحه 7-16

رضا مستوفی الممالکی؛ امیر بسطامی نیا؛ یوسف تازش