کلیدواژه‌ها = SWOT
تعداد مقالات: 2
1. شناخت فضاهای مستعد اکوتوریسم در شهرستان بروجرد و تعیین راهبردهای توسعه آن

دوره 4، شماره 16، زمستان 1394، صفحه 49-64

مریم بیرانوندزاده؛ مهناز حیدری؛ اکبر سلطانزاده؛ نسرین میرزا محمدی


2. برنامه‌ریزی راهبردی مدیریت دفن زباله‌های شهری (مورد مطالعه: شهر میاندوآب)

دوره 4، شماره 15، پاییز 1394، صفحه 49-62

نوبخت سبحانی؛ سمیه محمدی حمیدی؛ مجید اکبری؛ مریم بیرانوندزاده