کلیدواژه‌ها = تحلیل عاملی
تعداد مقالات: 5
1. مقایسه نابرابری توسعه‌ی استان کردستان با سایر استان‌های ایران

دوره 3، شماره 12، زمستان 1393، صفحه 101-109

اکبر ویسی؛ کریم حسین زاده دلیر؛ بختیار عزت پناه


2. تحلیل فضایی شاخص‌های توسعه در سطح شهرستان‌های استان بوشهر

دوره 3، شماره 10، تابستان 1393، صفحه 73-84

مهری اذانی؛ محمد ملکی؛ فضل اله کریمی قطب آبادی


4. سطح بندی شهرستان‌های استان فارس بر اساس شاخص‌های گردشگری

دوره 2، شماره 6، تابستان 1392، صفحه 42-54

حسین خضری؛ احمد خادم الحسینی؛ صفر قائدرحمتی


5. بررسی و تحلیل نابرابریهای توسعه در سازمان فضایی استانهای ایران

دوره 2، شماره 6، تابستان 1392، صفحه 67-82

اکبر ویسی؛ کریم حسین زاده دلیر؛ بختیار عزت پناه