کلیدواژه‌ها = بخش جعفرآباد شهرستان قم
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی پایداری اقتصادی در مناطق روستایی با استفاده از فن تصمیم گیری چند معیاره تخصیص خطی (مطالعه موردی: بخش جعفر آباد، شهرستان قم)

دوره 1، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 118-140

دکترعلی اکبر عنابستانی؛ دکترحمید شایان؛ رضا شمس‌الدینی؛ دکتر علی اکبر تقیلو؛ ابوالفضل زارعی