کلیدواژه‌ها = آنتروپی شانون
تعداد مقالات: 3
2. ارزیابی توسعه کالبدی-فضایی شهر میاندواب

دوره 3، شماره 12، زمستان 1393، صفحه 75-86

محسن احدنژاد روشتی؛ سمیه محمدی حمیدی؛ سمیه علیپور؛ محمد ویسیان