کلیدواژه‌ها = کلمات کلیدی: مدیریت بحران شهری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و اولویت¬سنجی مخاطرات محیط طبیعی شهر زابل

دوره 1، شماره 1، بهار 1391، صفحه 98-111

اکبر کیانی؛ غریب فاضل نیا؛ بیت الله رضایی