کلیدواژه‌ها = سیستم اطلاعات جغرافیایی
تعداد مقالات: 5
5. مکانیابی پارکینگ‌های عمومی در ارتباط با توسعه پایدار شهری با استفاده از مدل AHP (مطالعه موردی : شهر نی¬ریز)

دوره 1، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 87-105

نرگس زارع پیشه؛ مهری اذانی؛ صفرقائد رحمتی؛ حسن ستایشی