کلیدواژه‌ها = کیفیت زندگی
تعداد مقالات: 11
3. بررسی وتحلیل رضایتمندی شهروندان از کیفیت محیط شهری(مورد پژوهی: شهرایوان)

دوره 4، شماره 16، زمستان 1394، صفحه 35-48

پاکزاد ازادخانی؛ علی جاسمی؛ یونس آزادی


5. بررسی کیفیت زندگی مسکن مهر کارکنان دولت شهرهای کرمانشاه، ایلام، خرم‌آباد

دوره 4، شماره 14، تابستان 1394، صفحه 67-82

پاکزاد آزادخانی؛ سحر شهبازی؛ رویا سماواتی؛ خدیجه نوری زاد


7. تحلیل کیفیت زندگی شهری در بافت فرسوده مطالعه موردی: منطقه 9 شهر تهران

دوره 3، شماره 12، زمستان 1393، صفحه 19-34

سعید ملکی؛ جواد زارعی؛ سحر نصیری قلعه‌بین


8. سنجش و ارزیابی شاخص‌های کیفیت زندگی در طرح مسکن مهر (مطالعه موردی: شهر امیدیه)

دوره 3، شماره 11، پاییز 1393، صفحه 49-62

محمدعلی فیروزی؛ مرتضی نعمتی؛ نادیا داری پور


9. نقش شاخص های اجتماعی و کالبدی بر کیفیت زندگی در بافت های شهری(مطالعه موردی : محلات شهری زنجان)

دوره 1، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 30-44

اسماعیل دویران؛ سعید غلامی؛ مهرداد دانش دوست


11. ارزیابی کیفیت زندگی شهری (مطالعه ی موردی: بافت فرسوده شهر آمل)

دوره 1، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 100-117

امیر حسین خادمی؛ دکترعیسی جوکار سرهنگی