کلیدواژه‌ها = شاخص
تعداد مقالات: 3
1. بررسی الگوی بهینه توسعه فیزیکی شهر بانه بر اساس شاخصهای توسعه میان افزا

دوره 5، شماره 20، زمستان 1395، صفحه 65-82

هوشنگ سرور؛ رحیم سرور؛ مهدی توحیدی


2. سنجش و ارزیابی شاخص‌های کیفیت زندگی در طرح مسکن مهر (مطالعه موردی: شهر امیدیه)

دوره 3، شماره 11، پاییز 1393، صفحه 49-62

محمدعلی فیروزی؛ مرتضی نعمتی؛ نادیا داری پور


3. سطح بندی شهرستان‌های استان فارس بر اساس شاخص‌های گردشگری

دوره 2، شماره 6، تابستان 1392، صفحه 42-54

حسین خضری؛ احمد خادم الحسینی؛ صفر قائدرحمتی