کلیدواژه‌ها = توسعه پایدار
تعداد مقالات: 5
2. ارزیابی توسعه فضایی شهر آستانه اشرفیه با تأکید بر معیارهای زیست محیطی توسعه پایدار

دوره 4، شماره 14، تابستان 1394، صفحه 7-26

شهاب نوبخت حقیقی؛ رضا ویسی؛ مریم محمدی


3. پهنه‌بندی و سنجش پایداری محیط شهری با تاکید بر توسعه پایدار در استان یزد

دوره 4، شماره 14، تابستان 1394، صفحه 147-162

مسعود صفایی پور؛ الیاس مودت


4. بررسی و تحلیل توزیع فضایی خدمات شهری در مناطق شهری با رویکرد توسعه پایدار (مورد مطالعه:مناطق حوزه جنوبی تهران)

دوره 3، شماره 9، بهار 1393، صفحه 37-46

فرزانه ساسانپور؛ نادر تابعی؛ ثروت الله مرادی؛ چیا نیازی


5. بررسی شاخص‌های توسعه پایدار در طراحی بازار سنتی تبریز

دوره 1، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 41-54

قدسیه سامانی؛ محمدرضا پورجعفر