کلیدواژه‌ها = مکانیابی
تعداد مقالات: 5
3. مکان یابی بهینه مراکز خدماتی رفاهی بین راهی بزرگراه نائین به کاشان

دوره 7، شماره 28، زمستان 1397، صفحه 95-106

نجمه رضائی زهرانی؛ امیر گندمکار


4. مکان‌یابی بهینه جایگاه‌های سوخت (CNG) (مورد مطالعه: شهر زنجان)

دوره 6، شماره 24، زمستان 1396، صفحه 7-20

اکبر حسین زاده؛ منیژه احمدی؛ سمیرا مرادی مفرد؛ مریم قاسمی