کلیدواژه‌ها = GIS
تعداد مقالات: 13
6. سنجش مؤلفه‌های تاب‌آوری شهری نمونه موردی: کلانشهرکرمانشاه

دوره 7، شماره 28، زمستان 1397، صفحه 107-125

محمد رئوف حیدری فر؛ مهناز حسینی سیاه گلی؛ اسماعیل سلیمانی راد


7. شبیه سازی رشد و توسعه کالبدی شهرها با بکارگیری مدل سلول‌های خودکار فازی(FCA) مطالعه موردی: شهر اهواز

دوره 7، شماره 27، پاییز 1397، صفحه 77-92

سعید زنگنه شهرکی؛ مرتضی امیدی پور؛ یوسف تازش؛ آتنا معین مهر


10. بررسی و ارزیابی میزان آسیب‌پذیری بافت فرسوده شهر ایلام در برابر زلزله

دوره 6، شماره 23، پاییز 1396، صفحه 89-102

امیر محمودزاده؛ ایران غازی؛ مریم عسکری


11. تحلیل مکانی بیمارستان های شهر اهواز

دوره 6، شماره 22، تابستان 1396، صفحه 99-114

احمد زنگانه؛ اسماعیل سلیمانی راد؛ سعید حیدری نیا