کلیدواژه‌ها = سیستم اطلاعات جغرافیایی
تعداد مقالات: 3
1. سنجش و تحلیل فضایی مؤلفه‌های تاب‌آوری شهری نمونه موردی: شهر ایذه

دوره 8، شماره 31، پاییز 1398، صفحه 17-32

سعید ملکی؛ ساره رضایی اسحق وندی


2. تحلیلی بر روند تغییرات کاربری اراضی و فرصت‌ها و موانع پیشرفت و رشد شهری(مطالعه موردی: شهر زابل)

دوره 8، شماره 30، تابستان 1398، صفحه 59-76

محسن احد نژاد روشتی؛ اشرف عظیم زاده ایرانی؛ سعید نجفی