کلیدواژه‌ها = SWOT
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل چالشها، راهکارها و ارائه مدل مطلوب جذب گردشگران خارجی(مورد مطالعه: شهر تبریز)

دوره 8، شماره 31، پاییز 1398، صفحه 73-88

صیاد ایرانی هریس؛ مجید ولی شریعت پناهی؛ بیژن رحمانی


2. راهبردهای توسعه ژئوتوریسم مورد: غار نمکی قشم

دوره 7، شماره 27، پاییز 1397، صفحه 93-106

محمد محبتی؛ حسین روستا؛ رضا ویسی؛ سجاد احمدی