نویسنده = حسین روستا
تعداد مقالات: 1
1. راهبردهای توسعه ژئوتوریسم مورد: غار نمکی قشم

دوره 7، شماره 27، پاییز 1397، صفحه 93-106

محمد محبتی؛ حسین روستا؛ رضا ویسی؛ سجاد احمدی