نویسنده = محمد پورابراهیمی
تعداد مقالات: 1
1. توسعه پایدار شهری از طریق سنجش ظرفیت ساختمان‌های موجود برای استفاده دوباره

دوره 7، شماره 26، تابستان 1397، صفحه 45-56

محمد پورابراهیمی؛ سیدرحمان اقبالی؛ حسن غفوری فرد