نویسنده = مجتبی پیرنظر
تعداد مقالات: 1
1. امکان سنجی استقرار پنل های خورشیدی در استان آذربایجان شرقی با ارزیابی تابش ورودی و پارامترهای اقلیمی

دوره 5، شماره 19، پاییز 1395، صفحه 101-116

شهرام روستایی؛ مجتبی پیرنظر؛ آرش زندکریمی؛ بختیار فیضی زاده؛ ندا موسوی کجاباد