نویسنده = مهناز حسینی سیاه گلی
تعداد مقالات: 6
1. ارزیابی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری پزشکی داخلی ( مطالعه موردی: کلانشهر اهواز)

دوره 8، شماره 32، زمستان 1398، صفحه 25-40

نورمحمد منجزی؛ عامر نیک پور؛ مهناز حسینی سیاه گلی


2. سنجش مؤلفه‌های تاب‌آوری شهری نمونه موردی: کلانشهرکرمانشاه

دوره 7، شماره 28، زمستان 1397، صفحه 107-125

محمد رئوف حیدری فر؛ مهناز حسینی سیاه گلی؛ اسماعیل سلیمانی راد


3. شهرنشینی و رضایت شهروندان از عملکرد مدیریت شهری و شهرداری در منطقه 2 شهرداری تهران

دوره 7، شماره 25، بهار 1397، صفحه 7-20

امین صفدری مولان؛ مهناز حسینی سیاه گلی؛ نیلوفر آذربرزین


5. ارزیابی شاخص های کیفیت زندگی در شهر هرسین

دوره 6، شماره 23، پاییز 1396، صفحه 75-88

علی شماعی؛ مهناز حسینی سیاه گلی؛ سعید حیدری نیا