نویسنده = آیلا قلی زاده
تعداد مقالات: 1
1. پهنه‌بندی مناطق مستعد حرکات دامنه‌ای (مطالعه موردی: شهرستان ماکو)

دوره 4، شماره 14، تابستان 1394، صفحه 193-205

امیر کرم؛ مرضیه آقاعلیخانی؛ آیلا قلی زاده؛ حسن احمد زاده