نویسنده = مهدی قاسمی
تعداد مقالات: 4
3. تحلیل فضایی و سطح بندی شهرستان های استان گلستان بر اساس شاخص های اشتغال

دوره 5، شماره 17، بهار 1395، صفحه 7-20

حسین نظم فر؛ فاطمه محمدی؛ ابراهیم زاهدی کلاکی؛ علی عشقی


4. تحلیل وضعیت عدالت اجتماعی در ساختار فضایی درون‌شهری (مطالعه موردی: شهر مراغه)

دوره 3، شماره 11، پاییز 1393، صفحه 91-112

حسین نظم فر؛ علی عشقی چهاربرج؛ مهدی قاسمی