نویسنده = حمید ماجدی
تعداد مقالات: 2
2. کارکرد پل به عنوان فضای شهری

دوره 4، شماره 16، زمستان 1394، صفحه 23-34

الهام ناظمی؛ فرح حبیب؛ حمید ماجدی