نویسنده = مهدی بلواسی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیلی بر توسعه الگوی پیاده‌مداری در فضاهای گردشگری شهری نمونه: بافت تاریخی- فرهنگی شیراز

دوره 4، شماره 13، بهار 1394، صفحه 53-64

رحیم حیدری چیانه؛ میثم صفرپور؛ مهدی بلواسی؛ فاطمه بلوچ امدادی


2. پهنه‌بندی توانمندی‌های استان قزوین به‌منظور کشت انگور

دوره 2، شماره 8، زمستان 1392، صفحه 7-18

صیاد اصغری سرسکانرود؛ مهدی بلواسی؛ بتول زینالی؛ سعیده صاحبی وایقان