نویسنده = اکبر ویسی
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه نابرابری توسعه‌ی استان کردستان با سایر استان‌های ایران

دوره 3، شماره 12، زمستان 1393، صفحه 101-109

اکبر ویسی؛ کریم حسین زاده دلیر؛ بختیار عزت پناه


2. بررسی و تحلیل نابرابریهای توسعه در سازمان فضایی استانهای ایران

دوره 2، شماره 6، تابستان 1392، صفحه 67-82

اکبر ویسی؛ کریم حسین زاده دلیر؛ بختیار عزت پناه