نویسنده = رضا نظرپور دزکی
تعداد مقالات: 2
1. پهنه بندی زلزله‌خیزی پیش از بحران با استفاده از تکنیک FAHP مطالعه موردی استان خوزستان

دوره 5، شماره 17، بهار 1395، صفحه 91-102

الیاس مودت؛ رضا نظرپور؛ سعید حیدری نیا


2. سنجش خطرپذیری کاربری‌های شهری از منظر پدافند غیرعامل (نمونه موردی: شهر آبادان)

دوره 3، شماره 12، زمستان 1393، صفحه 87-100

محمد علی فیروزی؛ رضا نظرپور دزکی؛ سعید حیدری نیا؛ مصطفی محمدی ده چشمه