نویسنده = سمیه محمدی حمیدی
تعداد مقالات: 2
1. برنامه‌ریزی راهبردی مدیریت دفن زباله‌های شهری (مورد مطالعه: شهر میاندوآب)

دوره 4، شماره 15، پاییز 1394، صفحه 49-62

نوبخت سبحانی؛ سمیه محمدی حمیدی؛ مجید اکبری؛ مریم بیرانوندزاده


2. ارزیابی توسعه کالبدی-فضایی شهر میاندواب

دوره 3، شماره 12، زمستان 1393، صفحه 75-86

محسن احدنژاد روشتی؛ سمیه محمدی حمیدی؛ سمیه علیپور؛ محمد ویسیان