نویسنده = یوسف تازش
تعداد مقالات: 2
1. شبیه سازی رشد و توسعه کالبدی شهرها با بکارگیری مدل سلول‌های خودکار فازی(FCA) مطالعه موردی: شهر اهواز

دوره 7، شماره 27، پاییز 1397، صفحه 77-92

سعید زنگنه شهرکی؛ مرتضی امیدی پور؛ یوسف تازش؛ آتنا معین مهر


2. بررسی و تحلیل توسعه تسهیلات شهری از دیدگاه عدالت فضایی (مطالعه موردی شهر یاسوج)

دوره 2، شماره 6، تابستان 1392، صفحه 7-16

رضا مستوفی الممالکی؛ امیر بسطامی نیا؛ یوسف تازش