نویسنده = حسین نظم فر
تعداد مقالات: 9
4. تحلیل فضایی و سطح بندی شهرستان های استان گلستان بر اساس شاخص های اشتغال

دوره 5، شماره 17، بهار 1395، صفحه 7-20

حسین نظم فر؛ فاطمه محمدی؛ ابراهیم زاهدی کلاکی؛ علی عشقی


6. رتبه‌بندی سطوح توسعه یافتگی مناطق روستایی (مطالعه موردی: دهستان‌های استان کرمانشاه)

دوره 4، شماره 14، تابستان 1394، صفحه 181-192

حسین نظم فر؛ سهیلا باختر؛ سعیده علوی


7. سنجش نابرابری فضایی توسعه‌یافتگی صنعتی استان خوزستان

دوره 4، شماره 13، بهار 1394، صفحه 81-94

حسین نظم فر؛ آمنه علی بخشی


8. تحلیل وضعیت عدالت اجتماعی در ساختار فضایی درون‌شهری (مطالعه موردی: شهر مراغه)

دوره 3، شماره 11، پاییز 1393، صفحه 91-112

حسین نظم فر؛ علی عشقی چهاربرج؛ مهدی قاسمی