نویسنده = کرامت الله زیاری
تعداد مقالات: 1
1. مکان یابی دفن مواد زائد جامد شهری با استفاده از مدل (AHP) (نمونه موردی شهرستان جلفا)

دوره 1، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 14-28

کرامت الله زیاری؛ کامران موسی خانی؛ شهرام اباذرلو؛ سجاد اباذرلو