نویسنده = امیر گندمکار
تعداد مقالات: 6
1. ارزیابی و تحلیل مؤلفه های زیست پذیری مناطق هشت گانه شهر اهواز

دوره 10، شماره 1، بهار 1400، صفحه 7-20

محمد داودی؛ احمد خادم الحسینی؛ حمید صابری؛ امیر گندمکار؛ حجت مهکویی


3. مکان یابی بهینه مراکز خدماتی رفاهی بین راهی بزرگراه نائین به کاشان

دوره 7، شماره 28، زمستان 1397، صفحه 95-106

نجمه رضائی زهرانی؛ امیر گندمکار


4. بررسی ارتباط الگوهای پیوند از دور اقیانوس اطلس شمالی و میانگین حوضه دریای مازندران

دوره 5، شماره 20، زمستان 1395، صفحه 139-147

امیر گندمکار؛ ایرج حیدری؛ محسن باقری