اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1111
تعداد پذیرش 191
تعداد پذیرش بدون داوری 3
تعداد عدم پذیرش 0
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 0

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 37
تعداد مقالات 303
تعداد مشاهده مقاله 459721
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 323162
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 9 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 86 روز
متوسط زمان داوری 21 روز
متوسط زمان پذیرش 275 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 169 روز
متوسط زمان عدم پذیرش روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 65 روز
درصد پذیرش 17 %