نشانی: اصفهان- نجف آباد- بلوار دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد- معاونت پژوهش و فناوری- دفتر مجلات

شماره تماس: 42292512-031، 42292704-031

نمابر: 42291110-031

پست الکترونیکی: ajournals@yahoo.com، ges@iaun.ac.ir

آدرس تارنمای نشریه: ges.iaun.ac.ir


کاراکتر اول را وارد نکنید.
CAPTCHA Image