مقاله پژوهشی برنامه ریزی شهری
بررسی لایه‌های ذهنی عدالت فضایی شهری در شهر جدید پرند

محمود قلعه نوئی؛ مجید شمس؛ عباس ملک حسینی

دوره 11، شماره 42 ، تیر 1401، صفحه 8-22

چکیده
  در چند دهه گذشته، با توجه به تمایل افراد به مهاجرت به شهرهای بزرگ و کلانشهرها با توجه به فرصت‌های اقتصادی مناسب در آن‌ها، شاهد رشد چشم‌گیر جمعیتی در این شهرها بوده‌ایم که این امر خود منجر به ایجاد چالش‌ها و مسائلی شده است. یکی از راه حل‌هایی که متخصصان و فعالان عرصه مدیریت شهری در جهت حل این چالش‌ها مطرح کرده‌اند، برنامه‌ریزی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی برنامه ریزی شهری
تبیین نقش عوامل موثر بر عدم تحقق اهداف طرح توسعه شهری (مطالعه موردی: شهر لمزان)

محمد آور؛ مرضیه موغلی؛ محمد ابراهیم عفیفی

دوره 11، شماره 42 ، تیر 1401، صفحه 24-39

چکیده
  طرح‌های توسعه شهری مهم‌ترین ابزار ساماندهی کالبدی شهرها به شمار می‌روند. به‌رغم همه ی تمهیداتی که در تهیه طرح‌ها و تنظیم محتویات آن‌ها صورت گرفته است، بسیاری از این طرح‌ها در دست‌یابی به اهداف خود ناموفق بوده‌اند. هدف از این پژوهش تبیین عوامل مؤثر بر عدم تحقق طرح‌های توسعه ی شهری در شهر لمزان بود. روش پژوهش ترکیبی از نوع اکتشافی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی برنامه ریزی شهری
ارائه الگوی پیشنهادی مناسب جهت ارتقای پیوستگی اکولوژیک و تاب آوری زیست محیطی (مطالعه موردی: شهر بهشهر)

ابراهیم زاهدی کلاکی؛ صدرالدین متولی؛ حسن محمودزاده؛ غلامرضا جانبازقبادی

دوره 11، شماره 42 ، تیر 1401، صفحه 40-57

چکیده
  مشکلات زیست محیطی از اساسی‌ترین مسائل شهر امروزی و حاصل تعارض و تقابل انسان با محیط طبیعی است، شهر بهشهر با توجه به رشد سریع جمعیت و گسترش بی برنامه فضاهای شهری، دچار تخریب عناصر ساختاری و بنیانهای اکولوژیکی و بسیاری از مشکلات زیست محیطی دیگری شده است.در همین راستا به منظور رسیدن به هدف تحقیق جهت ارتقای پیوستگی اکولوژیک و تاب آوری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی برنامه ریزی شهری
تبیین برنامه ریزی مشارکتی با رویکرد توسعه پایدار، مطالعه موردی: شهرشاهین شهر

مهدی فدائی؛ سیدعلی المدرسی؛ امیر گندمکار؛ ملیحه ذاکریان

دوره 11، شماره 42 ، تیر 1401، صفحه 58-71

چکیده
  حل مسائل و مشکلات شهر شاهین شهر در زمینه اقتصادی، اجتماعی و محیطی تنها در سایه مشارکت آگاهانه شهروندان در اداره امور شهرها میسر خواهد بود. هدف از پژوهش حاضر تبیین برنامه ریزی مشارکتی با رویکرد توسعه پایدار درشهرشاهین شهر می‌باشد. این پژوهش، از لحاظ هدف از نوع کاربردی و توسعه‌ای و روش انجام آن توصیفی– تحلیلی است. جامعه آماری مورد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی برنامه ریزی شهری
ارزیابی و سنجش نقش شاخص‌های محیط طبیعی در توسعه کالبدی شهرها مطالعه موردی (شهرهای کشور ایران)

علی حاجی زاده؛ کوروش افضلی؛ کرامت ا... زیاری

دوره 11، شماره 42 ، تیر 1401، صفحه 72-91

چکیده
  امروزه اکثر محققان معتقدند ارتباط معناداری میان الگوی توسعه کالبدی شهر (فرم شهر) و وضعیت شاخص‌های محیط طبیعی وجود دارد؛ بنابراین ازآنجاکه ساماندهی الگوی گسترش کالبدی شهرها امری ضروری است؛ لذا هدف اصلی این پژوهش، دستیابی به نگرشی کلی از الگوی رفتاری شاخص‌های محیط طبیعی بر توسعه و گسترش کالبدی  شهرهای کشور بوده است. در این پژوهش، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
پیش بینی بیشینه شتاب زمین برای زلزله‌های زاگرس با استفاده از شبکه انفیس و رویکرد تجزیه داده‌ها

سید محمد رضا طباطبایی؛ روح اله کیمیایی فر؛ علیرضا حاجیان؛ علیرضا اکبری

دوره 11، شماره 42 ، تیر 1401، صفحه 92-104

چکیده
  اندازه گیری و یا محاسبه بیشینه شتاب ناشی از زمین لرزه (Peak Ground acceleration, PGA) به عنوان یکی از پارامترهای اساسی جنبش نیرومند زمین، از دغدغه‌‌های مهم محققین علوم زمین است. کمیت مذکور از روشهای مبتنی بر داده‌های میرایی و زلزله‌های رخ داده در محل تهیه شده و در محاسبات تحلیل خطر زمین لرزه مورد استفاده واقع می‌شود. در پهنه‌های وسیع جغرافیایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی برنامه ریزی شهری
ارزیابی و اعتبارسنجی شاخص‌های تعیین‌کننده میزان حیاتی بودن و اهمیت زیرساخت‌ها به روش بهترین-بدترین (BWM)

غلامرضا حسینعلی بیکی؛ عباس اکبرپور نیک قلب رشتی؛ سید عظیم حسینی؛ حمید رضا عباسیان جهرمی

دوره 11، شماره 42 ، تیر 1401، صفحه 106-121

چکیده
  امروز رشد و توسعه جوامع در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، بهداشت عمومی و امنیتی به عملکرد زیرساخت‌های حیاتی وابسته است. مدیریت و راهبری زیرساخت برای اطمینان داشتن از عملکرد صحیح و پایداری آن‌ها در برابر ریسک‌های پیش‌رو، یکی از دغدغه‌های بسیار مهم در این حوزه محسوب می‌شود. ایمن‌سازی و مراقبت از زیرساخت‌های حیاتی و دارایی‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی برنامه ریزی شهری
تحلیلی بر ساختمان‌های بلندمرتبه گرگان از مکان‌یابی تا بهره‌مندی از عدالت اجتماعی

سیدکامبیز لطیف عقیلی؛ جعفر میرعلی کتولی؛ غلامرضا جانبازقبادی

دوره 11، شماره 42 ، تیر 1401، صفحه 122-135

چکیده
  بلندمرتبه‌سازی و توسعه فضایی در ارتفاع محصول رشد جمعیت و افزایش شهرنشینی و همچنین کمبود زمین جهت ساخت‌وساز، در دهه‌های اخیر و از مهم‌ترین روند تحولات سکونت نوع بشر است که به فرم غالب مسکن در شهرها پس از جنگ جهانی دوم تبدیل‌شده و راهکار مناسبی برای کنترل رشد کالبدی شهرهاست. شناسایی پهنه‌های مناسب برای احداث بلندمرتبه‌ها بر اساس ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقلیم شناسی
ارزیابی خشکسالی و سنجش آسیب پذیری اقلیمی استان گیلان

پژواک راستگو؛ بهمن رمضانی؛ پرویز رضایی

دوره 11، شماره 42 ، تیر 1401، صفحه 136-150

چکیده
  کشور ایران در کمربند خشک کره زمین، تحت تأثیر پرفشار جنب حاره قرار دارد و بارش سالانه آن کم‌تر از یک‌سوم متوسط بارش جهان است. بارش اندک به همراه توزیع نامناسب زمانی و مکانی آن باعث بروز خشک‌سالی‌هایی گردیده است. در این پژوهش هدف، سنجش ابعاد آسیب‌پذیری استان گیلان نسبت به خشک‌سالی با مدل‌های GAMA و SUM فازی و CVI و شناسایی اقدامات مناسب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی محیط زیست
ارزیابی پایداری بوم‌شناختی در حوزه آبخیز توتلی، استان خراسان شمالی

امیررضا حیرانی؛ مرتضی بهزادفر؛ نازیلا علائی؛ زینب حزباوی

دوره 11، شماره 42 ، تیر 1401، صفحه 152-169

چکیده
  ارزیابی پایداری بوم‌شناختی مبنایی برای تعیین نوع تعامل و برخورد انسـان با طبیعـت و خدمات بوم‌شناختی دریافتی از آن اسـت که بایستی به‌صورت پیوسته مورد پایش قرار گیرد. در حالی‌که مطالعات محدودی در داخل کشور صورت گرفته و تاکنون در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های منطقه‌ای و ملی به‌صورت کاربردی مورد توجه قرار نگرفته است. در همین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی گردشگری
تحلیل رقابت‌پذیری گردشگری ایران در مقایسه با رقبای سند چشم-انداز 1404

سعیده علوی؛ حسین نظم فر؛ محمد حسن زاده

دوره 11، شماره 42 ، تیر 1401، صفحه 170-189

چکیده
  با توجه به اهمیت صنعت گردشگری در رشد اقتصاد و توسعه پایدار کشور‌ها و افزایش روزافزون رقابت در این صنعت، این مقاله باهدف تحلیل رقابت‌پذیری گردشگری ایران در مقایسه با رقبای سند چشم‌انداز 1404 بر اساس داده سال 2017 انجام‌شده است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی انجام‌ شده است. شاخص‌های موردبررسی شامل توانمندسازی محیط، سیاست‌های گردشگری، ...  بیشتر